Verwerkersovereenkomst (Verantwoordelijke voor de verwerking) (NL)

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Let op! Dit is de Nederlandstalige variant. Klik hier voor de Franstalige variant.

Waarom een verwerkersovereenkomst?

Wanneer een partij het verwerken van persoonsgegevens bij een andere partij wil uitbesteden, is het wettelijk verplicht om hierover een verwerkersovereenkomst te sluiten. Met deze overeenkomst leggen partijen vast voor welke doeleinden de gegevens mogen worden verwerkt, welke beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen en welke vormen van toezicht de eigenaar van de gegevens mag uitoefenen.

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

De verantwoordelijke voor de verwerking is diegene die het doel en de middelen bepaalt van de verwerking. De verwerker is diegene die uitsluitend in opdracht van de Verantwoordelijke voor de verwerking en binnen de grenzen bepaalt door deze laatste de verwerkingsopdracht zal uitvoeren.

Model voor de verantwoordelijke

Dit model is bedoeld om te worden gebruikt door de Verantwoordelijke voor de verwerking. Indien u Verwerker bent, kan u best het andere model Verwerkersovereenkomst (Verwerker) gebruiken.

Wat regelt deze verwerkersovereenkomst?

In een verwerkersovereenkomst wordt geborgd welke plichten die ander heeft, welke verwerkingen mogen worden uitgevoerd en hoe de verwerkingsverantwoordelijke (de uitbestedende partij) daar toezicht op houdt.

Een verwerkersovereenkomst is een juridisch instrument met daarin op zijn minst:

  • Doeleinden van verwerking
  • Verplichtingen van de bewerker
  • Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen
  • Garanties van beide partijen over correct naleven van de wet
  • Beveiliging van de persoonsgegevens door de verwerker
  • Een interne datalekmeldplicht naar de verwerkingsverantwoordelijke
  • Omgaan met verzoeken van betrokkenen