Confidentialeitsovereenkomst (FR)

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Let op! Dit is de Franstalige variant. Klik hier voor de Nederlandstalige variant.

Waarom heb ik een NDA nodig?

Een confidentialiteitsovereenkomst, geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (NDA) is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken bepaalde informatie geheim te houden in situaties waarin deze informatie wordt gedeeld. Er kan bijvoorbeeld toegang tot vertrouwelijke informatie worden gegeven aan een inhuurkracht, of vertrouwelijke informatie worden gedeeld in de onderhandelingen voor een samenwerking of overname. In zulke gevallen dient de NDA zeker te stellen dat de gedeelde informatie ook vertrouwelijk blijft en niet verder wordt gedeeld met andere partijen.

Met de geheimhoudingsovereenkomst of NDA spreken de partijen af welke informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd en dus niet verder mag worden gedeeld. Daarbij worden er ook afspraken gemaakt over de de gevolgen wanneer de geheime informatie dan toch wordt 'gelekt' door één van de partijen. Door het sluiten van een NDA kan de inhuurkracht ongestoord zijn werk doen (omdat hij toegang heeft tot de nodige informatie) en kunnen partijen effectief onderhandelen (omdat zij vrij informatie kunnen delen onder de geheimhouding). De NDA speelt daarmee een sleutelrol in het zakelijke leven.

Gebruikelijke situaties waarin een NDA nodig is,

  • Onderhandelingen over een aan- of verkoop
  • Een freelancer inschakelen voor een project
  • Onderhandelingen over een licentiecontract
  • Onderhandelingen over een samenwerkingstraject

Wat regelt deze overeenkomst?

Een NDA regelt bovenal voor welk doel partijen informatie delen en wanneer informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd, hetgeen vaak weer samenhangt met het doel. Verder regelt de NDA wat voor gevolgen de partijen willen geven aan het schenden van de geheimhouding. Dat laatste kan bestaan uit aansprakelijkheid voor schade of – in plaats daarvan of daarbovenop – een boete op het 'lekken' van informatie.