Company Privacy Policy (FR)

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Let op! Dit is de Franstalige variant. Klik hier voor de Nederlandstalige variant.

Waarom een Company Privacy Policy?

Deze Privacy Policy kan als basis dienen voor de company privacy policy binnen uw organisatie. Deze privacy policy bepaalt op welke manier uw medewerkers dienen om te gaan met de persoonsgegevens waarmee zij door de uitoefening van hun job in aanraking komen.

Wat regelt deze Company Privacy Policy?

De policy bevat uitgebreide instructies over het beheer van en omgang met vertrouwelijke informatie, omgang met zakelijke devices, maar bijvoorbeeld ook over het belang van een clean desk policy. Vanzelfsprekend kan deze policy nog verder worden aangevuld met de in uw organisatie gangbare procedures en processen.