Uitoefenen rechten van betrokkenen (NL)

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Let op! Dit is de Nederlandstalige variant. Klik hier voor de Franstalige variant.

Waarom heb ik het document Uitoefenen rechten van betrokkenen nodig?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt door de organisatie (dit zijn de “betrokkenen”), een aantal rechten hebben. Het betreft volgende rechten:

 1. Recht op inzage in de persoonsgegevens;
 2. Recht op rectificatie of verbetering;
 3. Recht op beperking van de verwerking in een aantal gevallen nl:
  • Wanneer de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens ter discussie stelt
  • Wanneer de betrokkene meent dat de verwerking onrechtmatig is en zich verzet tegen het wissen van de gegevens en in de plaats om beperking van de verwerking verzoekt
  • Wanneer de organisatie de gegevens niet langer nodig heeft maar de betrokkene de gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening, of onderbouwing van een rechtsvordering
  • De betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking en in afwachting van de uitkomst van de afweging.
 4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
 5. Recht op wissing van gegevens;
 6. Recht van bezwaar;
  • Tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden
  • Tegen de verwerking wanneer deze is gebaseerd op het algemeen belang (artikel 6, lid 1, e) of wanneer deze noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de Verantwoordelijke voor de verwerking (artikel 6, lid 1, f)
  • Tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

Teneinde tijdig en binnen de grenzen van de Verordening aan deze rechten tegemoet te kunnen komen, dienen er aantal standaardprocessen geïmplementeerd te worden in de Organisatie. Het document "Uitoefenen rechten van betrokkenen" kan dienen als handleiding bij het ontvangen van een verzoek van een betrokkene wiens persoonsgegevens men verwerkt en bevat ook een aantal aandachtspunten bij het implementeren van een procedure om tegemoet te kunnen komen aan verzoeken van betrokkenen.